Битови облицовки
Зидани облицовки
cat-kamini-gaz.jpg
Класически облицовки
cat-dizainerski-kamini.jpg

Камина на дърва Prisma Kh

Tехнически характеристики

Размер на вратата   670х510 мм

Номинална мощност  10 kW

Обхват на отопление  4-13 kW

Енергийна ефективност  A +

Средна ефективност   84%

Емисия на CO   1,25 g / m3

Емисия на прах   0,015 g / m3

Температура на димните газове 200 градуса С

Димоотвод ф180 мм

Вход за външен въздух ф150 mm

Конструкции стомана-шамот

Вид гориво - твърда дървесина, дървесни брикети

Стъкло керамика Призматично

Врата: + вертикално отваряне

Тегло 200кг

Гаранция  5г

За контакти