cat_komponenti.jpg
cat_aksesoari.jpg

Биоетанол

Image

Цена:

- 1л.  – 10 лв.бр.
- 5л.  – 45 лв.бр.
-10л. – 90 лв.бр.

Налични разфасовки- 1л. 5л. 10л.

Биоетанолът е е биологично чиста течност, която е предназначена за гориво на биокамини. 

Биоетанолът е изграден на основата натройно дестилиран алкохол от растителен произход. Напълно възобновяем енергиен източник. Безопасен за хората и околната среда.  Без дим и мирис.

Характеристики:
• Възобновяем енергиен източник;
• Безопасен за хората и околната среда;
• При горене не се образува пепел, не се изпускат дим и мирис;
• Отпадни продукти при горене са само водни пари и въглероден двуокис в съотношение и - състав аналогични на тези при дишането на човек;
• При употреба на камините в затворени помещения е необходимо да се осигури достъп на свеж въздух – чрез вентилация или леко открехнат прозорец;
• Продължителност на горене на 1 литър биоетанол: 2- 3 часа в зависимост от регулировката за силата на пламъка;

За контакти